Technische Omschrijving

Technische Omschrijving

01 Peil van de boxen
Het peil – P – (ten opzichte van N.A.P.) wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

02 Grondwerk
Ten behoeve van de fundering, de bestrating, hemelwaterafvoer en de kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Er wordt geen kruipruimte ontgraven onder de boxen.

03 Kabels en leidingen
De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC-buis en aangesloten op het stelsel van de gemeente en/of op open water geloosd. In de bestratingen zullen straatkolken worden opgenomen.

04 Bestrating en hekwerk
De bestrating van de rijweg zal worden uitgevoerd in rode betonklinkers in keperverband of ellebogenverband. Het toegangspad wordt door middel van een toegangshek afgesloten.

05 Fundering
De boxen worden gefundeerd op betonnen geheide palen. De heidiepte en de afmetingen van de palen worden door de constructeur en dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente bepaald.

06 Wanden, vloer en dak
Vloer, wanden en plafond worden met behulp van een mal gefabriceerd van gewapend beton van sterkteklasse C35/37.  De wanden zijn verstevigd langs de randen met vloer en plafond. De vloer is van massief beton, handmatig afgestreken, vrijdragend en loopt licht af richting de kanteldeuropening. Desondanks kan vanwege de vrijdragende constructie plasvorming niet worden uitgesloten. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2,5 ton totale massa. Puntbelasting mag zonder lastverdeling niet hoger zijn dan 350 kg/m2.

07 Dakbedekking
Het dak heeft een helling van ca. 1% richting achterzijde en is rondom voorzien van een betonnen dakopstand. Het gehele dakoppervlak wordt gegrondeerd en afgedicht met een glasvezelversterkte, gelaste bitumenbaan met leislag. De afdichting is UV-bestendig.

08 Buitenafwerking
Buitenwanden afwerking bestaat uit flexibele glasvliesmat, met een vezelversterkte acryl spuitpleister (korrel 2.0), kleur wit. De dakrand wordt in een grijze kleur uitgevoerd (kleurcode leverancier78080). Tussen de boxen worden de verticale voegen afgedekt met een plastic sierstrip.

09 Ventilatievoorzieningen
In de achter- en/of zijwanden bevinden zich ventilatieopeningen. Deze openingen worden aan binnen- en buitenzijde voorzien van kunststofroosters. Condensvorming kan onder bijzondere weers- en temperatuurschommelingen niet worden uitgesloten.

10 Kanteldeur
De boxen zijn voorzien een kanteldeur van volledig verzinkt staal met een kunststofcoating in een geribd profiel, tweevoudig vergrendeling, kleur buitenzijde wit (RAL 9016), met profielcilinderslot (2 sleutels worden standaard meegeleverd). De kanteldeur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1 en bij combinatie kanteldeur en loopdeur zijn de sloten optioneel gelijksluitend. Rondom de kanteldeur is een ventilerende strook in verband met de benodigde ventilatie. Tevens is er een strook van enkele centimeters tussen de vloer en onderkant kanteldeur.

11 Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren van de daken zijn uitgevoerd in PVC, in standaard grijze kleur, gemonteerd vertikaal tegen de achterwand en/of horizontaal aan het plafond aan de binnenzijde van de box, welke gekoppeld kunnen zijn aan de naastgelegen box(en). Dakafvoer is voorzien van een bladvanger.

12 Wand en plafondafwerking
De binnenwanden en het plafond zijn afgewerkt in een lichte kleur verflaag met zwarte spikkels. Na het ontkisten kunnen lichte onevenheden en/of haar-krimpscheurtjes voorkomen. De boxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd met een portierbeschermstrip voor de lange zijwand.

De Kleine letters groot geschreven
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken t.o.v. architectonische, technische en constructieve wijzigingen,alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.
• Verkoop van de boxen geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van onherroepelijke omgevingsvergunning, en/of andere van overheidswege geëiste vergunningen.
• Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in kleur, materiaal en afwerkingen zonder dat één of ander afbreuk doet aan de kwaliteit en bruikbaarheid van de box; deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot verrekening van meer of minder kosten.
• De (op tekening ingeschreven) maten zijn “circa” maten. De afwijking kan maximaal 2,5 % bedragen.
• De afgebeelde perspectieftekeningen en/of foto’s zijn een impressie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
• Het bouwbesluit ten tijde van de aanvraag van de bouwvergunning is van toepassing.
• Het is de koper niet toegestaan, tijdens de bouw zelf, of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren en of de box in gebruik te nemen voor de oplevering.
• Het is de koper (zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen van de uitvoerder) niet toegestaan, tijdens de bouwperiode het bouwterrein te betreden.
• De koopovereenkomst en de aanneemovereenkomst prefereert boven de technische omschrijving en deze prefereert boven de tekeningen.

Tel. 020-2374995

info@boxkoning.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.

Aan deze technische omschrijving kunnen geen rechten worden ontleent. De technische omschrijving bijgevoegd bij het contract prefereert.